Členská schůze

14.02.2023 11:40

P O Z V Á N K A

 

na Výroční členskou schůzi  ZOD Branice, která se koná dne 24.března 2023,

to je v pátek od 14.00 hodin v Kulturním domě v Branicích.

Program:1. Zahájení.

                2. Volba návrhové a mandátové komise

                3. Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2022

                4. Zpráva kontrolní komise  

                5. Projednání a schválení roční závěrky a zprávy Auditora                         

                6. Další rozvoj družstva, plán na rok 2023

                7. Diskuze, usnesení a závěr

 

Doprava:            

Okrouhlá 13.15 hod; Křižanov 13.20 hod; Stehlovice 13.20 hod; Jetětice 13.15 hod;

 

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se člen může seznámit v sídle družstva  Stehlovice 47.

 

                                        Zve představenstvo                                                                                                      

                                             ZOD Branice