Výroční členská schůze

04.03.2022 10:22

P O Z V Á N K A

 

na Výroční členskou schůzi  ZOD Branice, která se koná dne 1. dubna 2022,

to je v pátek od 14.00 hodin v Kulturním domě v Branicích.

Program:1. Zahájení.

                2. Volba návrhové a mandátové komise

                3. Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2021

                4. Zpráva kontrolní komise  

                5. Projednání a schválení roční závěrky a zprávy Auditora                         

                6. Další rozvoj družstva, plán na rok 2022

                7. Diskuze, usnesení a závěr

 

Doprava:            

Okrouhlá 13.15 hod; Křižanov 13.20 hod; Stehlovice 13.20 hod; Jetětice 13.15 hod;

 

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se člen může seznámit v sídle družstva  Stehlovice 47.

                                                              Představenstvo  ZOD Branice                                                                                         

                                                                                              

 

P O Z V Á N K A

 

na náhradní Výroční členskou schůzi ZOD Branice,která se koná dne 1. dubna 2022, 

to je v pátek od 14.30 hodin v Kulturním domě v Branicích.

Program:1. Zahájení.

                2. Volba návrhové a mandátové komise

                3. Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2021

                4. Zpráva kontrolní komise

                5. Projednání a schválení roční závěrky a zprávy Auditora                            

                6. Další rozvoj družstva, plán na rok 2022

                7. Diskuze, usnesení a závěr

 

Doprava:           

Okrouhlá 13.15 hod; Křižanov 13.20 hod; Stehlovice 13.20 hod; Jetětice 13.15 hod;

 

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se člen může seznámit v sídle družstva  Stehlovice 47.

                                                               

                                                     Představenstvo  ZOD Branice                                                                                                         

                                                                          

 

Sledujte aktuální mimořádná opatření a rozhodnutí ke COVID-19, která mohou ovlivnit konání členské schůze.