Realizace projektu s podporou dotačního programu z Programu na rozvoj venkova

01.07.2022 00:00

Podpořená investice z Programu rozvoje venkova. Investice do nezemědělské činnosti - Zemědělské obchodní družstvo Branice