Rozšíření nabídky služeb

01.07.2022 00:00

ZOD Branice nabízí možnost využití služby

- práce stroje JCB 542-70 - manipulátor.

Forma služby: nakládání a skládání materiálu, zboží, přesun hmot a specializované stavební činnosti

- využití servisu

Forma služby: výměna olejů, brzd, běžný servis motorů