Výroční členská schůze 2024

22.03.2024 12:34

P O Z V Á N K A

 

na Výroční členskou schůzi ZOD Branice, která se koná v pátek 19.dubna 2024

od 14:00 hodin v Kulturním domě v Branicích.

 

Program: 1. Zahájení

                 2. Projednání odstoupení z funkce předsedy představenstva

                 3. Volba volební, návrhové a mandátové komise

                 4. Schválení volebního a jednacího řádu

                 5. Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2023

                 6. Projednání a schválení roční závěrky a zprávy auditora

                 7. Zpráva kontrolní komise  

                 8. Doplňující volby do představenstva družstva   

                 9. Další rozvoj družstva, plán na rok 2024

               10. Diskuze

               11. Usnesení, závěr

 

Chtěli bychom požádat všechny členy o účast nebo zastoupení na základě vyplněné přiložené písemné plné moci, aby byla dostatečná účast k jednání.

             

Doprava:            

Okrouhlá 13:15 hod; Křižanov 13:20 hod; Stehlovice 13:20 hod; Jetětice 13:15 hod

 

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se člen může seznámit v sídle družstva Stehlovice 47.

 

 

                                                                            Představenstvo ZOD Branice

 

 

Tato pozvánka byla dne 22.3.2024 zveřejněna prostřednictvím internetových stránek na adrese  https://www.zodbranice.cz